Jeżeli zdjęcie nie doda się automatycznie, wciśnij:
Pamiętaj, że możesz dodać kilka zdjęć.